slide1
CENNIK
Zgodnie z umową o ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE OPIEKI ŻŁOBKOWEJ § "Kwota czesnego uiszczonego przez rodziców co miesiąc jest wynikiem różnicy pomiędzy faktycznym kosztem utrzymania dziecka w placówce, a kwotą otrzymywanych dofinansowań do pobytu dziecka w placówce".

Czesne w żłobku od 01. 01.2023r. wynosi 1080 zł.

Obecnie dofinansowanie z terenu UG Dobrzeń Wielki wynosi 400 zł/miesiąc.

W każdym miesiącu trwania umowy rodzic wraz z czesnym wpłaca zryczałtowaną kwotę w wysokości 450 zł za wyżywienie dziecka w żłobku – śniadanie, drugie śniadanie, zupa, drugie danie oraz podwieczorek.
Bez względu na ilość nieobecności dziecka w żłobku kwota ta nie ulega zmianie.
Image is not available
slide1
CENNIK
Zgodnie z umową o ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE OPIEKI ŻŁOBKOWEJ § "Kwota czesnego uiszczonego przez rodziców co miesiąc jest wynikiem różnicy pomiędzy faktycznym kosztem utrzymania dziecka w placówce, a kwotą otrzymywanych dofinansowań do pobytu dziecka w placówce".

Czesne w żłobku od 01. 01.2023r. wynosi 1080 zł.

Obecnie dofinansowanie z terenu UG Dobrzeń Wielki wynosi 400 zł/miesiąc.

W każdym miesiącu trwania umowy rodzic wraz z czesnym wpłaca zryczałtowaną kwotę w wysokości 450 zł za wyżywienie dziecka w żłobku – śniadanie, drugie śniadanie, zupa, drugie danie oraz podwieczorek.
Bez względu na ilość nieobecności dziecka w żłobku kwota ta nie ulega zmianie.
Image is not available