Cennik - Żłobek Pod Rozbrykanym Kucykiem
Żłobek Pod Rozbrykanym Kucykiem Dobrzeń Wielki

Żłobek pod Rozbrykanym Kucykiem w Dobrzeniu Wielkim

 

 

Czesne w żłobku od 01. 01.2018r. wynosi 650zł.

 

Zgodnie z umową o ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE OPIEKI ŻŁOBKOWEJ § „Kwota czesnego uiszczonego przez rodziców co miesiąc jest wynikiem różnicy pomiędzy faktycznym kosztem utrzymania dziecka w placówce, a kwotą otrzymywanych dofinansowań do pobytu dziecka w placówce”.