Żłobek Pod Rozbrykanym Kucykiem Dobrzeń Wielki

Żłobek pod Rozbrykanym Kucykiem w Dobrzeniu Wielkim

Czesne w żłobku od 01. 01.2019r. wynosi 600zł.

Zgodnie z umową o ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE OPIEKI ŻŁOBKOWEJ § „Kwota czesnego uiszczonego przez rodziców co miesiąc jest wynikiem różnicy pomiędzy faktycznym kosztem utrzymania dziecka w placówce, a kwotą otrzymywanych dofinansowań do pobytu dziecka w placówce”.

Obecnie dofinansowanie z UG Dobrzeń Wielki wynosi 400zł/m.

W każdym miesiącu trwania umowy rodzic wraz z czesnym wpłaca zryczałtowaną kwotę w wysokości 100 zł za wyżywienie dziecka w żłobku – śniadanie, zupa, drugie danie oraz podwieczorek. Bez względu na ilość nieobecności dziecka z żłobku, kwota ta nie ulega zmianie.