CENNIK
Zgodnie z umową o ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE OPIEKI ŻŁOBKOWEJ § "Kwota czesnego uiszczonego przez rodziców co miesiąc jest wynikiem różnicy pomiędzy faktycznym kosztem utrzymania dziecka w placówce, a kwotą otrzymywanych dofinansowań do pobytu dziecka w placówce".

Czesne w żłobku od 01. 01.2020r. wynosi 770zł.

Obecnie dofinansowanie z terenu UG Dobrzeń Wielki wynosi 400zł/m.

W każdym miesiącu trwania umowy rodzic wraz z czesnym wpłaca zryczałtowaną kwotę w wysokości 200 zł za wyżywienie dziecka w żłobku - śniadanie, zupa, drugie danie oraz podwieczorek. Bez względu na ilość nieobecności dziecka z żłobku, kwota ta nie ulega zmianie.
Image is not available
Slider