slide1
MISJA
" Stojący w porcie statek jest bezpieczny,
ale statków nie buduje się po to, aby stały w portach"
Grace Hopper
Image is not available
slide2
Naszą misją jest wszechstronny rozwój naszych podopiecznych, a także przygotowanie ich do tego aby osiągały sukcesy w miarę swoich indywidualnych możliwości. Naszym zadaniem jest zaspakajanie ich potrzeb emocjonalnych i fizycznych, zapewnienie opieki, ciepła i wsparcia. Jesteśmy zawsze obok, bacznie obserwujemy, chronimy a także stwarzamy komfortowe warunki zdobywania umiejętności i sprawności.
slide3
Naszym celem jest stworzenie placówki gdzie panuje wzajemne zaufanie i akceptacja, gdzie dzieci czują się dobrze i bezpiecznie.