Dla Rodziców

Porady pielęgniarki

Pielęgniarka pracująca w żłobku ma obowiązek czuwać nad zdrowiem dzieci przebywających w placówce. Troszczy się o profilaktykę prozdrowotną oraz dobre nawyki higieniczne. Szczególnie pilnie kontroluje przestrzeganie w placówce wszelkich zasad i procedur związanych z utrzymywanie standardów czystości i dbałości o bezpieczne warunki pobytu dzieci. W przypadku nagłego zachorowania – pielęgniarka w pierwszej kolejności kontaktuje się z rodzicami, przekazując wszelkie niezbędne informacje oraz dbając o dziecko do przyjazdu i przekazaniu dziecka rodzicom.
W żłobku z uwagi na organizacyjne możliwości, kierujemy się dobrem grupy dzieci. Z tego właśnie względu nie przyjmujemy do placówki dzieci z objawami infekcji i chorób wykluczających dziecko z przebywania w grupie rówieśniczej. Dobrostan ogółu dzieci jest dla nas w takiej sytuacji wartością nadrzędną. Prosimy również o informację zwrotną w sytuacji zdiagnozowania u dziecka choroby, która z uwagi na drogę przenoszenia – może stanowić zagrożenie dla innych dzieci. Daje nam to możliwość informacji profilaktycznych, które w sposób znaczący wpływają na ograniczenie zachorowania u pozostałych podopiecznych.
Jeżeli dziecko przyjmuje leki na stałe, a rodzice chcieliby kontynuować ich podawanie w placówce – niezbędne jest dostarczenie dyspozycji podawania leku wystawionej przez lekarza, który zalecił jego podawanie. Musi ona zawierać dokładną nazwę leku, imię i nazwisko dziecka które ma dany lek przyjmować oraz wymagane dawkowanie. Zlecenie musi zawierać aktualną datę i wyraźny podpis lekarza wraz z pieczątką.
W przypadku, gdy dziecko niespodziewanie zagorączkuje w placówce i pomimo prób, kontakt z rodzicami będzie utrudniony – maluszkowi zostanie podany lek przeciwgorączkowy wymieniony w ankiecie informacyjnej podczas zapisywania dziecka zgodnie z obowiązującymi normami.
Wszelkie informacje na temat złego samopoczucia dziecka lub innych incydentów zdrowotnych, które miały miejsce w czasie ostatnich 24 godzin, obowiązkowo muszą być przekazane opiekunkom.  Szczere relacje pomiędzy personelem a rodzicami są podstawą do budowania bezpieczeństwa dziecka w placówce.
Prosimy również o dokładne i przemyślane wypełnienie ankiety o stanie zdrowia dziecka – podczas zapisu dziecka do placówki. Informacje tam przekazane będą ważnym elementem tworzenia kompleksowej opieki nad Waszą pociechą. Jednocześnie informujemy, że informacje przekazane nam na temat stanu zdrowia dziecka traktujemy jako poufne i służą nam jedynie do użytku wewnętrznego tak, aby opieka nad dzieckiem była zorganizowana w sposób bezpieczny i kompleksowy.