Dla Rodziców

Ważne zasady

Dzieci przyjmowane są do żłobka w różnym wieku, a zatem w różnym etapie rozwoju i umiejętności.
Akceptujemy to w całości i prosimy rodziców, aby na okres adaptacyjny nie planowali dzieciom dodatkowych zmian w postaci zabierania smoczka lub butelki albo odzwyczajania od pieluszki. Adaptacja do warunków żłobkowych jest wystarczająco ważnym wyzwaniem dla  maluszka. Kiedy tylko oswoimy dziecko z nową sytuacją – z przyjemnością wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom rodziców i pomożemy im w treningach czystości lub pomożemy w nauce picia z kubeczka. Razem na pewno osiągniemy sukces.
Każde dziecko, które wychowywane jest w rodzinie pełnej miłości i ciepła źle znosi rozłąkę z bliskimi. Lęk separacyjny jest jednym z ważniejszych wyzwań naszej pracy – korzystając z naszego doświadczenia i darząc nas zaufaniem, pomożecie waszemu dziecku przezwyciężyć go i okres adaptacyjny zakończyć pełnym sukcesem.
Ważny element adaptacji rozpoczyna się już w domu. Nastawienie i powody z jakich rodzice decydują się na opiekę żłobkową ma tu kluczowe znaczenie. Niepewność i lęk rodziców jest odczuwalny i rzutuje na nastawienie dziecka do placówki. Rodzic myślący o placówce w sposób pozytywny traktujący nasz żłobek jak nową przygodę, otwierającą się przed jego dzieckiem i widzący perspektywy rozwoju dziecka w grupie rówieśniczej oraz w gronie troskliwych specjalistów, ułatwia dziecku proces adaptacyjny. Żłobek we współczesnym świecie, to rozwiązanie pewne i bezpieczne, dalekie od dawnej perspektywy zła koniecznego.
Każda adaptacja jest inna. Nie ma szablonu ani wzoru, bo każde dziecko jest unikatowe. Ważne, aby dziecko w pierwszych dniach adaptacji wychodziło z placówki z poczuciem sukcesu. Chwalmy je, nie oszczędzając na komplementach. Nie skupiajmy się na drobnych porażkach lub słabszym poranku. Budujmy w nim poczucie odwagi, zauważmy drobne sukcesy – wtedy żłobek będzie kojarzony, jako miejsce dobrych emocji.
Postarajmy się, aby oddawanie dzieci pod opiekę opiekunek przebiegało czule i troskliwie, ale sprawnie i zdecydowanie. Przedłużanie momentu przekazania dziecka buduje w nim poczucie niepewności i wzbudza lęk. Ważnym elementem skutecznej adaptacji jest konsekwencja rodziców.